Stadt Frankfurt am Main - Das Büro der Stadtverordnetenversammlung informiert:

Ehemalige Mitglieder des Ortsbeirates 11 (seit 1972)

Stand: 18.01.2020B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z  
 
 
 
Aha, Jürgen CDU 01.04.1989 - 31.03.1993
 
 
 
Bänfer, Erika F.D.P. 01.11.1972 - 31.03.1977
 
Bannach, Jörg F.D.P. 27.11.1978 - 31.03.1981
 
Barasch, Horst SPD 08.03.1979 - 12.10.1980
 
Bauer, Alexander GRÜNE 01.04.2011 - 20.11.2011
 
Bauriedel, Paul CDU 01.04.1989 - 31.03.1997
 
Bechtel, Gabriele GRÜNE 01.04.1989 - 31.03.1993
 
Becker, Marco CDU 01.04.2001 - 31.03.2006
 
Betz, Kurt SPD 01.06.1974 - 31.03.1985
 
Birzer, Lothar SPD 01.04.1985 - 31.03.1989
 
Bodenstedt, Dr. Wolfgang CDU 01.11.1972 - 31.03.2001
 
Bornmann, Frank SPD 01.04.2001 - 15.11.2005
 
Breitenbach, Heinrich SPD 01.04.1977 - 31.03.1993
 
Buchholtz, Johannes CDU 01.11.1972 - 31.03.1985
 
Burger-Adler, Armin GRÜNE 10.06.1994 - 31.03.1997
 
Buschang, Joachim SPD 01.04.1981 - 31.03.1993
 
 
 
Dahlmann, Dieter SPD 01.04.1977 - 06.07.2006
 
de Stoppany, Horst SPD 01.01.1976 - 31.03.1977
 
Dehe, Hans Christoph CDU 01.04.2001 - 31.03.2006
 
Dressler-Knietzsch, Andrea REP 01.04.1997 - 11.01.1999
 
 
 
Ebisch, Roland CDU 01.04.2001 - 31.03.2011
 
Estel, Leonhard SPD 07.07.2006 - 14.09.2009
 
 
 
Fischer, Dr. Gerhard SPD 01.04.1981 - 14.02.1990
    01.01.1994 - 31.03.1997
 
Flach-Nickel, Hans GRÜNE 11.03.1988 - 31.03.1989
 
Frank, Heidrun REP 01.04.1993 - 25.06.1996
  fraktionslos   26.06.1996 - 31.03.1997
 
Frank, Heinrich CDU 01.04.1985 - 08.11.1989
  fr.los   09.11.1989 - 31.03.1993
 
Freitag, Werner REP 01.04.1993 - 30.06.1996
 
Friedrich, Manfred CDU 01.11.1972 - 14.10.1980
 
 
 
Gann, Klaus CDU 01.11.1972 - 31.03.1977
 
Grafeneder, Ralf SPD 12.10.1980 - 31.03.1981
 
Groß, Birgit GRÜNE 01.04.2006 - 31.07.2013
 
 
 
Heller, Emil SPD 01.11.1972 - 31.03.1977
 
Hermsdorf-Marxen, Simone CDU 01.04.2006 - 31.03.2011
 
Hippmann, Walter SPD 01.11.1972 - 06.05.1974
 
Horn, Hans-Joachim CDU 01.04.1993 - 31.03.1997
 
Hornung, Vera SPD 01.04.1985 - 31.03.1997
 
Hübinger, Angela SPD 23.09.1996 - 04.12.2000
 
Husmann, Helga CDU 01.04.1997 - 31.03.2001
 
 
 
Jäkel, Dieter SPD 01.04.1993 - 31.03.2001
    16.11.2005 - 31.03.2006
 
Jost, Heidi SPD 01.11.1972 - 08.03.1979
 
 
 
Kemper, Matthias SPD 01.04.1989 - 31.03.2001
 
Kilian, Ludwig CDU 01.04.1977 - 31.03.1981
 
Klein, Peter SPD 01.11.1972 - 27.10.1973
 
Klingelhöfer, Jan SPD 01.04.2001 - 29.06.2001
    01.04.2006 - 29.05.2006
    01.04.2011 - 20.06.2016
 
Klock, Hannelore SPD 01.04.1993 - 31.03.1997
 
Knoblauch, Dieter GRÜNE 01.04.1985 - 31.03.1989
 
Koch, Simone SPD 01.04.2006 - 31.12.2013
 
Köster, Rudolf SPD 01.04.1977 - 31.03.1985
 
Kunzler, Dieter CDU 01.04.1981 - 31.03.1993
 
 
 
Lietz, Christa SPD 01.04.1997 - 31.03.2006
 
Lietz, Oliver SPD 01.04.1993 - 31.12.1993
 
Loske, Jochen SPD 01.11.1972 - 31.03.1981
 
 
 
Mahr, Stefan FREIE WÄHLER 28.04.2011 - 07.05.2015
  BFF   08.05.2015 - 31.03.2016
 
Mathea, Roswitha GRÜNE 15.12.2011 - 31.03.2013
 
Mehr, Dagmar LINKE. 01.01.2012 - 31.03.2016
 
Mohr, Hans Robert CDU 01.04.1993 - 31.03.2016
 
Müller-Wankel, Helga CDU 01.04.1993 - 31.03.2001
 
 
 
Niebert, Siegfried REP 01.02.1999 - 31.03.2001
 
 
 
Ohl, Adam SPD 01.04.1981 - 31.03.1993
 
Ohlander, Charlotte SPD 01.07.1981 - 31.03.1989
 
Ottmar, Matthias REP 09.07.2008 - 31.03.2011
 
 
 
Pfeffer, Thomas SPD 15.09.2009 - 31.03.2011
    01.01.2014 - 31.03.2016
 
Pfender, Bernhard CDU 02.05.1983 - 31.03.1985
 
Pleß, Philipp SPD 01.11.1972 - 07.12.1973
 
 
 
Reinelt, Karl-Heinz BFF 01.04.2006 - 07.05.2009
  Freie Wähler   08.05.2009 - 28.02.2010
  fraktionslos   01.03.2010 - 14.03.2010
  LINKE.   15.03.2010 - 27.04.2011
 
Reinhard, Albrecht F.D.P. 01.04.1989 - 31.03.1993
 
Reinwart, Peter SPD 05.11.1973 - 12.06.1981
    01.04.1989 - 31.03.1993
 
Ringelstetter, Wolfgang SPD 01.11.1972 - 31.03.1989
 
Rinner, Paul CDU 01.11.1972 - 10.02.1975
 
Rodloff, Lothar SPD 01.11.1972 - 25.03.1974
 
Röhre, Werner SPD 01.01.1974 - 31.03.1977
 
Roth, Jürgen SPD 01.11.1972 - 31.03.1981
    01.04.1997 - 31.12.2009
 
 
 
Schiche, Gerhard CDU 27.10.1980 - 31.03.1981
    01.04.1985 - 31.03.1989
 
Schiller, Willi CDU 01.11.1972 - 31.03.1981
 
Schlag, Gerhard CDU 01.04.1981 - 31.03.1989
 
Schlempp, Gerhard F.D.P. 01.04.1977 - 30.11.1978
 
Schliwski, Sabine GRÜNE 01.04.1993 - 31.05.1994
 
Schmitt, Reinhard GRÜNE 01.04.2013 - 31.03.2016
 
Schultz, Dr. Liese CDU 20.02.1975 - 31.03.1985
 
Staudt, Ralf REP 01.04.1997 - 08.07.2008
 
Steinhauer, Irene SPD 19.12.2000 - 31.03.2001
    01.04.2016 - 31.01.2018
 
Streit, Jürgen SPD 23.07.2001 - 30.09.2002
 
Stumpf, Roman GRÜNE 01.04.1997 - 31.03.2001
 
 
 
Thee, Christine CDU 01.04.1981 - 31.03.1985
 
Titzka, Felix SPD 01.04.2011 - 28.02.2014
  GRÜNE   01.03.2014 - 31.03.2016
 
Trischler, Gabriel M. GRÜNE 01.04.1993 - 31.03.1997
 
 
 
Vitt, Ilse CDU 01.04.1981 - 18.03.1983
 
Volk, Klaus A. CDU 01.04.2001 - 31.03.2006
    01.01.2007 - 31.03.2016
 
Vorlaufer, Prof. Dr. Karl SPD 01.11.1972 - 31.03.1977
 
 
 
Walther, Richard SPD 01.11.1972 - 31.03.1977
 
Weber, Sigrid SPD 01.04.1989 - 31.03.1997
    01.04.2001 - 31.03.2006
    30.05.2006 - 31.03.2011
 
Weinberg, Karl SPD 01.04.1974 - 31.03.1977
 
Weischedel, Werner FREIE WÄHLER 01.04.2011 - 27.04.2011
 
Weiser, Christian CDU 01.04.1997 - 31.03.2001
 
Wießner, Marketta GRÜNE 01.04.1997 - 31.03.2006
    21.11.2011 - 14.12.2011
 
Winter, Ursula CDU 01.04.2001 - 31.12.2006
 
Winterhalter, Ursula CDU 01.04.1977 - 31.03.1981
 
Wodsack, Jürgen SPD 01.04.1997 - 31.03.2001
    01.10.2002 - 31.03.2006
    01.01.2010 - 31.03.2011
 
Wosnitza, Alexander GRÜNE 01.04.1985 - 02.03.1988
 
 
 
Zalewski, Gisela CDU 01.04.1977 - 31.03.1985
 
Ziemer, Heinz CDU 01.04.1985 - 31.03.1993
 
Zilch, Monika LINKE. 28.04.2011 - 31.12.2011
 
Zingel, Karl Heinz CDU 01.04.1977 - 31.03.1993